Legionella-advies

De basis van legionellapreventie en -beheer begint bij een risicoanalyse en beheerplan. In een risicoanalyse en beheerplan Legionella-preventie staat vermeld welke risico’s uw drinkwaterinstallatie heeft en welke maatregelen u volgens regelgeving dient uit te voeren om het risico tot een minimum te beperken. Bij Normec AquaServa bent u aan het juiste adres voor het opstellen en uitvoeren van een dergelijk plan.

Vraag om advies

Voordelen

  • U ontvangt een helder rapport met advies.
  • Aanvullend onderzoek aan uw drinkwaterinstallatie mogelijk.
  • Ook digitaal monitoren en beheren van uw installatie is mogelijk.

Wat is een risicoanalyse en beheerplan?

De adviseurs van Normec AquaServa onderzoeken visueel en door middel van metingen van bijvoorbeeld water en omgevings temperaturen uw drinkwaterinstallatie op de kans dat hierin legionella kan groeien. Op basis hiervan wordt een risicoanalyse en beheerplan opgesteld en krijgt u een advies over te nemen eenmalige technische aanpassingen en periodieke maatregelen inzake het beheer van uw installatie.

Het beheerplan wordt vergezeld van logboeken waarin alle acties kunnen worden vastgelegd. Periodieke beheermaatregelen bestaan o.a. uit watermonsters nemen, jaarlijkse boilerreiniging en keerklepcontrole.

Uiteraard zijn er ook diverse methoden om uw installatie digitaal te monitoren en beheren; ook hierbij kunnen wij u indien gewenst van dienst zijn.

Uitgebreidere maatregelen

Bij een risicoanalyse en beheerplan kunt u ook kiezen voor een aanvullend onderzoek aan uw drinkwaterinstallatie. In onderling overleg worden alle leidingonderdelen nagelopen die niet “zichtbaar” zijn (leidingwerk in vloeren, kruipruimte, plafonds, dichte schachten, etc.). Zo wordt geen enkel risicopunt over het hoofd gezien.

Om uw installatie vervolgens op orde te houden ben u verplicht jaarlijks onderhoud uit te (laten) voeren. Onderdeel van deze verplichting is bijvoorbeeld de controle van de terugstroombeveiligingen.

Valt uw installatie onder de reikwijdte van hoofdstuk 4 van het drinkwaterbesluit bent u hiernaast verplicht twee maal per jaar een aantal Legionella watermonsters te laten nemen. Valt uw installatie onder de zogeheten Zorgplicht dan kan uit de risicoanalyse volgen dat het raadzaam is om op gezette tijden uw drinkwater te laten controleren.

Hoe gaan wij te werk

Advies / analyse

Met onze uitgebreide kennis van wet- en regelgeving en nationale en Europese normen, adviseren wij u over te nemen maatregelen.

Implementeren

Geschoolde en ervaren medewerkers zorgen ervoor dat de te nemen maatregelen op de juiste wijze worden ingevoerd.

Beheren

Wanneer u systeem voldoet, zorgen wij ervoor dat het beheersplan wordt uitgevoerd zodat u blijvend voldoet aan de regels en normen en uw drinkwaterveiligheid is geborgd.

Neem contact op met een adviseur

Vraag direct een offerte aan voor Legionella-advies

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan. Direct aanvragen
Normec kantoorpand

Klanten aan het woord.

Wij zijn erg trots op de samenwerking met onze klanten. In de interviews met klanten leest u hoe zij onze dienstverlening ervaren.

Strukton Worksphere

“Dankzij de heldere en open communicatie over en weer weten we precies wat we aan elkaar hebben en is de oplossing nooit ver weg.”

Lees het verhaal

Gerelateerde diensten Legionella-advies

Veel gestelde vragen

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De legionellabacterie bevindt zich in hele kleine hoeveelheden van nature in de grond en in water. De legionellabacterie vormt in deze kleine aantallen geen gevaar. Vermeerdering van legionella kan wel een gevaar gaan vormen voor de gezondheid en daarom moet dit zoveel mogelijk bestreden worden. Legionella kan zich vermenigvuldigen tussen een temperatuur van 30 en 45 graden. De optimale temperatuur is 37 graden en vanaf 50 graden sterft legionella af. Niet alleen de temperatuur is van belang maar ook de doorstroming van water. Wanneer één of meerdere leidingen niet regelmatig doorspoelen en de temperatuur is regelmatig tussen de 30 en 45 graden dan ontstaat het risico op legionellagroei en daarmee dus op gezondheidsrisico’s.

Hoe is de ‘veteranenziekte’ te behandelen?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Ik ben beheerder van een drinkwaterinstallatie van een instelling (hotel, zwembad, etc.). Tot wie kan ik mij wenden om er zeker van te zijn dat de installatie in orde is?

Alle bedrijven die BRL6010 gecertificeerd zijn mogen een risico-inventarisatie maken. Daar komen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse acties uit naar voren. (denk aan de keerklepcontrole of het nemen van monsters) Zolang u dit beheer op de juiste manier uitvoert en vastlegt dan kunt u ervan op aan dat uw installatie in orde is. Normec AquaServa kan een deel, of alle facetten uit handen nemen en u ontzorgen.

Alle FAQ
Normec kantoorpand

Voldoet mijn gebouw aan alle veiligheidseisen?

Laat u adviseren door onze expert! Stuur direct een bericht
Normec kantoorpand
Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website