FAQ

Waterveiligheid en gebouwveiligheid is belangrijk. Wij snappen dat u daar vragen over heeft. Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Wie is verantwoordelijk voor de Legionellaveiligheid aan boord van een binnenvaartschip (beroepsvaart, hotelschip)?

De verantwoordelijke binnen de beroepsvaart is de werkgever. Dit kan de scheepsbeheerder of de reder zijn. De kapitein moet erop toezien dat veiligheid geborgd kan worden. In de arbowet staat een verdere omschrijving die ingaat op het bieden van veiligheid voor werknemers. In artikel 4 van het Arbobesluit is dit uitgewerkt en wordt ook ingegaan op eisen die ook over legionella gaan. Alle binnenvaartschepen moeten een algemene RI&E hebben die binnen de arbowetgeving getoetst wordt. De gehele risico inventarisatie als ook de terugkerende beheersmaatregels moeten hierin terugkomen. Ook moet beschreven staan welke acties worden uitgezet bij eventueel onvoldoende resultaten van metingen of bij besmette watermonsters.

Wat zijn de Waterwerkbladen?

De waterwerkbladen geven inzicht in de standaardvoorwaarden waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen. Er staan bepalingen en richtlijnen. Ook is er in de waterwerkbladen terug te vinden hoe bepaalde situaties invulling moeten krijgen. Het gaat hier om de uitwerking van NEN 1006.

Ik woon in een verzorgingshuis/ben in het ziekenhuis opgenomen; kan ik daar met een gerust hart douchen?

De overheid heeft als taak om toe te zien, en controle uit te voeren op de beheersing van legionella. Omdat ziekenhuizen en verpleeghuizen een groter risico vormen, is de wetgeving hieromtrent helder en anders dan bij gebouwen met een minder groot risico. Er worden inventarisaties gedaan en beheers acties uitgevoerd. Er worden metingen gedaan aangaande de eventuele aanwezigheid van legionella. Informatie kan het beste beste bij de instelling zelf opgevraagd worden.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Ik ben beheerder van een drinkwaterinstallatie van een instelling (hotel, zwembad, etc.). Tot wie kan ik mij wenden om er zeker van te zijn dat de installatie in orde is?

Alle bedrijven die BRL6010 gecertificeerd zijn mogen een risico-inventarisatie maken. Daar komen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse acties uit naar voren. (denk aan de keerklepcontrole of het nemen van monsters) Zolang u dit beheer op de juiste manier uitvoert en vastlegt dan kunt u ervan op aan dat uw installatie in orde is. Normec AquaServa kan een deel, of alle facetten uit handen nemen en u ontzorgen.

Hoe is de ‘veteranenziekte’ te behandelen?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De legionellabacterie bevindt zich in hele kleine hoeveelheden van nature in de grond en in water. De legionellabacterie vormt in deze kleine aantallen geen gevaar. Vermeerdering van legionella kan wel een gevaar gaan vormen voor de gezondheid en daarom moet dit zoveel mogelijk bestreden worden. Legionella kan zich vermenigvuldigen tussen een temperatuur van 30 en 45 graden. De optimale temperatuur is 37 graden en vanaf 50 graden sterft legionella af. Niet alleen de temperatuur is van belang maar ook de doorstroming van water. Wanneer één of meerdere leidingen niet regelmatig doorspoelen en de temperatuur is regelmatig tussen de 30 en 45 graden dan ontstaat het risico op legionellagroei en daarmee dus op gezondheidsrisico’s.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op
Normec kantoorpand

Voldoet mijn gebouw aan alle veiligheidseisen?

Laat u adviseren door onze expert! Stuur direct een bericht
Normec kantoorpand
Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website