Bouwbegeleiding waterinstallatie

Een drinkwaterinstallatie moet voldoen aan een hoop regelingen. Denk aan de Drinkwaterwet, het Bouwbesluit, de ISSO-publicaties en de NEN-normen. Begrijpelijk dat veel architecten, installateurs en projectontwikkelaars door de bomen het bos niet meer zien. Met onze onafhankelijke bouwbegeleiding zorgen wij voor een soepel verloop van de aanleg van uw drinkwaterinstallatie en gegarandeerd een goed eindresultaat.

Vraag om advies

Voordelen

  • We beoordelen het bouwbestek t.a.v. geldende wet- en regelgeving voor drinkwaterleidingen.
  • Met onze expertise zorgen we voor een juiste aanleg van uw installatie.
  • Voorkom dure corrigerende maatregelen of aanpassingen achteraf.
  • We houden bij de bouwbegeleiding rekening met uw budget en tijdschema.

Geen extra kosten

Bouwbegeleiding voor uw nieuwe waterinstallatie is geen overbodige luxe. Helaas komt het regelmatig voor dat een net opgeleverd pand niet voldoet aan de regelgeving. Dit zorgt voor dure corrigerende maatregelen of aanpassingen achteraf. Met de juiste kennis en aanpak tijdens de bouw van uw drinkwaterinstallatie, voorkomt u problemen en extra kosten voor uw waterinstallatie.

Van idee tot uitvoering

Voor een goed eindresultaat ondersteunen wij de bouw van uw drinkwaterinstallatie van idee tot uitvoering. Onze aanpak is projectmatig en transparant. In goed overleg doorlopen we samen met u alle fasen van het project. Van het maken van technische tekeningen en een bouwplanning, ondersteuning bij vergunningsaanvragen, projectbegeleiding en kwaliteitscontrole, tot keuring bij de oplevering.

Hoe gaan wij te werk

Advies / analyse

Met onze uitgebreide kennis van wet- en regelgeving en nationale en Europese normen, adviseren wij u over te nemen maatregelen.

Implementeren

Geschoolde en ervaren medewerkers zorgen ervoor dat de te nemen maatregelen op de juiste wijze worden ingevoerd.

Beheren

Wanneer u systeem voldoet, zorgen wij ervoor dat het beheersplan wordt uitgevoerd zodat u blijvend voldoet aan de regels en normen en uw drinkwaterveiligheid is geborgd.

Neem contact op met een adviseur

Vraag direct een offerte aan voor Bouwbegeleiding waterinstallatie

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Normec AquaServa denkt graag effectief met u mee. Direct aanvragen
Normec kantoorpand

Gerelateerde diensten Bouwbegeleiding waterinstallatie

Veel gestelde vragen

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De legionellabacterie bevindt zich in hele kleine hoeveelheden van nature in de grond en in water. De legionellabacterie vormt in deze kleine aantallen geen gevaar. Vermeerdering van legionella kan wel een gevaar gaan vormen voor de gezondheid en daarom moet dit zoveel mogelijk bestreden worden. Legionella kan zich vermenigvuldigen tussen een temperatuur van 30 en 45 graden. De optimale temperatuur is 37 graden en vanaf 50 graden sterft legionella af. Niet alleen de temperatuur is van belang maar ook de doorstroming van water. Wanneer één of meerdere leidingen niet regelmatig doorspoelen en de temperatuur is regelmatig tussen de 30 en 45 graden dan ontstaat het risico op legionellagroei en daarmee dus op gezondheidsrisico’s.

Hoe is de ‘veteranenziekte’ te behandelen?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Ik ben beheerder van een drinkwaterinstallatie van een instelling (hotel, zwembad, etc.). Tot wie kan ik mij wenden om er zeker van te zijn dat de installatie in orde is?

Alle bedrijven die BRL6010 gecertificeerd zijn mogen een risico-inventarisatie maken. Daar komen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of jaarlijkse acties uit naar voren. (denk aan de keerklepcontrole of het nemen van monsters) Zolang u dit beheer op de juiste manier uitvoert en vastlegt dan kunt u ervan op aan dat uw installatie in orde is. Normec AquaServa kan een deel, of alle facetten uit handen nemen en u ontzorgen.

Alle FAQ
Normec kantoorpand

Voldoet mijn gebouw aan alle veiligheidseisen?

Laat u adviseren door onze expert! Stuur direct een bericht
Normec kantoorpand
Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website