Normec kantoorpand
21-06-2021

Focus Inspectie SZW 2021: Gezond en veilig werken

In 2021 is veilig en gezond werken meer dan ooit van groot belang. Dat heeft de coronacrisis haarfijn duidelijk gemaakt. Om dit kracht bij te zetten, zet de Inspectie SZW in 2021 opnieuw in op naleving van de arbokernverplichtingen. De inspectie zal werkgevers via actieve inspecties wijzen op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract als basis voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Werken met gevaarlijke stoffen

Specifieke aandacht wordt gegeven aan het werken met gevaarlijk stoffen. Met name op de CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch) zal intensief geïnspecteerd worden. Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. De bijbehorende gevaren lopen uiteen van acute gevaren (verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie) tot gevaren die de gezondheid op de lange(re) termijn aantasten (kanker, longaandoeningen als COPD of huidziekten).

Wat moet u doen?

Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen en in het bijzonder één of meerdere CMR-stoffen op de SZW lijst? Dan is het goed om te weten dat elk bedrijf verplicht is om minimaal een risico-inventarisatie & evaluatie gevaarlijke stoffen te bezitten. In het geval van CMR-stoffen dient men zelfs een registratie op persoonsniveau bij te houden. Dit is sinds 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet.

Om boetes te voorkomen dient de risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen of registratieplicht CMR-stoffen op orde te zijn. Wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat uw zaken op orde zijn.

Interesse? Neem contact met ons op.

Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website