Normec kantoorpand
19-08-2018

Binnenmilieu in woningen

Mensen maken zich vaak zorgen over het binnenmilieu. Dit blijkt uit het aantal klachten over het binnenmilieu dat bijvoorbeeld bij GGD’en binnenkomt. De binnenmilieukwaliteit van woningen wordt beïnvloed door een groot aantal factoren.

Van veel factoren afzonderlijk is bekend dat blootstelling hieraan tot gezondheidseffecten kan leiden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten van gecombineerde blootstellingen aan al deze factoren.

Klachten over het binnenmilieu

65% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD’en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD’en betreffen bezorgdheid (38%), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen ‘algemene’ klachten, zoals moeheid, zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor.

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen (bron: RIVM-rapportnummer 609333003).

Meer info

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte
Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website