NEN 3140 inspectie

De NEN3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen. Wanneer aan de bepalingen van de NEN3140 wordt voldaan, voldoet u automatisch aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de Arbowet als het Bouwbesluit. Normec AquaServa kan voor u een inspectie verzorgen.

Vraag om advies

Voordelen

  • Aantoonbare onafhankelijkheid van de uitgevoerde inspecties.
  • Aantoonbaar goed opgeleide inspecteurs.
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid van de elektrische installatie.

De NEN3140 inspectie

De inspectie bestaat uit een visuele controle van de installatie en diverse metingen. Gevaarlijke situaties melden we direct. De resultaten van de visuele controle en metingen leggen we na de inspectie systematisch en helder vast in een rapport. Naast het algemene oordeel worden de inspectiepunten overzichtelijk weergegeven.

Thermografische foto

Een thermografische foto kan als aanvullende meting worden toegepast. Verzekeraars kunnen dit als extra eis opgenomen hebben in de polisvoorwaarden. Met een thermografische camera maken we een opname van een kritiek deel van de installatie. Daarmee wordt een slechte verbinding direct duidelijk. Deze zullen namelijk warmer of zelfs heet zijn.

Hoe gaan wij te werk

Advies / analyse

Met onze uitgebreide kennis van wet- en regelgeving en nationale en Europese normen, adviseren wij u over te nemen maatregelen.

Implementeren

Geschoolde en ervaren medewerkers zorgen ervoor dat de te nemen maatregelen op de juiste wijze worden ingevoerd.

Beheren

Wanneer u systeem voldoet, zorgen wij ervoor dat het beheersplan wordt uitgevoerd zodat u blijvend voldoet aan de regels en normen en uw drinkwaterveiligheid is geborgd.

Neem contact op met een adviseur

Vraag direct een offerte aan voor NEN 3140 inspectie

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Normec AquaServa denkt graag effectief met u mee. Direct aanvragen
Normec kantoorpand

Gerelateerde diensten NEN 3140 inspectie

Normec kantoorpand

Voldoet mijn gebouw aan alle veiligheidseisen?

Laat u adviseren door onze expert! Stuur direct een bericht
Normec kantoorpand
Normec AquaServa Normec AquaServa logo Folkert Elsingastraat 42 3067 NW Rotterdam +31 880 062 500 https://linkedin.com/company/normec-aquaserva/

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Direct legionella advies nodig?

Menu

Zoek op de website